5G手機工作坊 – ROG Phone 3 第二集

第二集,我哋請嚟 #17LIVE 人氣女主播 #小狐狸盈盈 做我哋客席主持,為大家介紹 5G 電競手機 ROG Phone 3 點樣方便直播主開live!即刻去片啦!